HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN

 
 • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN NGÂN HÀNG TRUEPAY THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1+SƠ ĐỒ 2
 • SƠ ĐỒ 1

 • SƠ ĐỒ 2

 • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN NGÂN HÀNG VNPAY THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1 + SƠ ĐỒ 2
 • SƠ ĐỒ 1

 • SƠ ĐỒ 2

 • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN MOMO THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1 + SƠ ĐỒ 2
 • SƠ ĐỒ 1

 • SƠ ĐỒ 2

 • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN ZALOPAY THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1 + SƠ ĐỒ 2
 • SƠ ĐỒ 1

SƠ ĐỒ 2 

 • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN VIETTELPAY THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1 + SƠ ĐỒ 2
 • SƠ ĐỒ 1

SƠ ĐỒ 2 

HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN THẺ CÀO – CARD THEO SƠ ĐỒ SAU:

Tải game nhận ngay ưu đãi